May 04

Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter – Xử lý dữ liệu với BufferedWriter Trong post này: Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out) Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz) Hàm BufferedWriter.close() Hàm BufferedWriter.flush() Hàm BufferedWriter.newLine() Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len) Hàm BufferedWriter.write(int c) Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len) 1. […]

Xem chi tiết
Apr 25

RWS 6M Challenge

By Cuder of {Loop...} | My Challenge

#RWS6MChallenge Từ tháng 4/2017 tôi  sẽ tạo ra cho riêng mình thử thách Read-write-share trong vòng 6 tháng, với mong muốn thay đổi cách đọc, viết của bản thân. Nội dung chính của thử thách như sau: Hàng tuần trong vòng  6 tháng tôi sẽ đọc viết share bài liên tục số lượng cụ thể: […]

Xem chi tiết
Apr 24

Tư duy lập trình – Copy code

By Cuder of {Loop...} | Góp nhặt

Trong quá trình phát triển phần mềm, chắc chắn đôi lúc bạn phải tham khảo các source bên ngoài. Vì đơn giản là bạn không phải là một cái máy để nhớ được mọi mọi câu lệnh, không phải là thiên tài mà mọi thuật toán bạn có thể viết được.Thế nên việc tìm search, […]

Xem chi tiết
Apr 21

Thao tác trong Eclipse

By Cuder of {Loop...} | Eclipse

Trong quá trình quản lý project bằng Eclipse thì chúng ta luôn sử dụng một số thao tác để tiến hành build, run hay clearn… source cho project. Vì thế bài này mình giới thiệu đến các bạn một số thao tác trong Eclipse. Chú ý đây là những thao tác rất hay dùng. 1. […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng Array

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng Array – Xử lý dữ liệu với Array Trong post này: Khai báo mảng Khởi tạo các phần tử của mảng Copy Mảng Copy mảng dùng System.arraycopy Clone một mảng Lấy độ dài của mảng Convert giá trị của mảng thành String Convert vector sang Array In […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng String

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng String – Xử lý dữ liệu với String Trong post này: Lấy độ dài String So sánh String Conver String thành Characters Tìm kiếm trong String Tìm vi trí xâu trong String Cắt String Convert String Replacing xâu trong String Swtich String Switch Compare String 1. Lấy độ dài String […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedReader

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedReader – Xử lý dữ liệu với BufferedReader Trong post này: Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in) Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz) Hàm BufferedReader.close() Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit) Hàm BufferedReader .markSupported () Hàm BufferedReader.read() Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len) Hàm BufferedReader.readLine() Hàm BufferedReader.ready() Hàm BufferedReader.reset() […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream – Xử lý dữ liệu với BufferedOutputStream Trong post này: Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out, int size) Hàm BufferedOutputStream.flush() Hàm BufferedOutputStream .write (byte[] b, int off, int len) Hàm BufferedOutputStream .write (int b) 1. Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) 2. Khởi tạo […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream – Xử lý dữ liệu với BufferedInputStream Trong post này: Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in) Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in, int size) Hàm BufferedInputStream .available () Hàm BufferedInputStream.close() Hàm BufferedInputStream.mark(int readlimit) Hàm BufferedInputStream .markSupported () Hàm BufferedInputStream .read() Hàm BufferedInputStream .read (byte[] b, int off, int […]

Xem chi tiết
Apr 15

Lập trình sau tuổi 40

By Cuder of {Loop...} | Góp nhặt

Nếu bạn là một lập trình viên, bạn có bao giờ nghĩ là bạn sẽ lập trình sau tuổi 40 không? Bài viết chia sẻ rất hay của Adrian Kosmaczewski  trên freecodecamp.com về nghề lập trình ngoài 40 tuổi. Hãy đọc và cân nhắc xem mình sẽ đi tiếp hay không nhé. Nguồn dịch: https://techmaster.vn/posts/33882/lap-trinh-vien-lon-tuoi Bài gốc : https://medium.freecodecamp.com/being-a-developer-after-40-3c5dd112210c

Xem chi tiết
Apr 08

Servlet kết nối Database

By Cuder of {Loop...} | Java Jdbc , Servlet & Jsp

Việc kết nối với Database của một ứng dụng web là điều luôn cần. Trong Post này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng servlet kết nối Database sử dụng JDBC thường. 1. Copy thư viện JDBC Copy thư viện Jdbc vào thư mục WEB-INF\lib Tên thư viên : com.mysql.jdbc_5.1.5.jar Chú ý việc […]

Xem chi tiết
Apr 06

Bạn sẽ trì hoãn đến bao giờ? – Đánh bại sự trì hoãn

By Cuder of {Loop...} | Góp nhặt

Trong seri chia sẻ các bài viết hay trên mạng mình giới thiệu các bạn bài viết rất hay về tâm lý của những người thích trì hoãn. Phần 2 : Đánh bại sự trì hoãn Nguồn : http://tamlyhoctoipham.com/tri-hoan-phan-2-lam-cach-nao-de-danh-bai-su-tri-hoan Theo Waitbutwhy (Tim Urban) – http://waitbutwhy.com/ Biên dịch và Việt hóa: Woody Ubermensch – Ohay TV Phần 1 : http://dinhthehien.com/ban-se-tri-hoan-den-bao-gio-p1/

Xem chi tiết