2

Cài đặt môi trường Tomcat

Bài này hướng dẫn các bạn Cài đặt môi trường Tomcat cơ bản, hướng dẫn cài đặt manual từ file source .zip của Tomcat.

Link download : http://tomcat.apache.org/download-80.cgi

Chúng ta có thể download bản .exe để cài đặt cho đơn giản. Nhưng như vậy có nhược điểm lớn là chúng ta sẽ không quản lý được service của Tomcat và sẽ không nắm được các config cơ bản của nó.

( Trường hợp các bạn cần hướng dẫn cài đặt bằng .exe hãy comment bên dưới, mình sẽ update sau )

Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Tomcat thông thông qua file source .zip

1. Cài đặt từ .zip file

Package cài đặt : apache-tomcat-8.5.9-windows-x64.zip

Copy vào thư mục bất kỳ rồi giải nén. VD : D:\eclipse\apache-tomcat-8.5.9

Như vậy bạn đã có thể run tomcat với cấu hình mặc định rồi, bằng cách vào thực mục ~\{Tomcat}\bin

Run file startup.bat sẽ được như hình bên dưới:

tomcat

Chú ý : Cần phải cài java và cấu hình JAVA_HOME trong biến môi trường.

Bật trình duyệt vào vào địa chỉ http://localhost:8080

2. Cấu hình cơ bản

Cấu hình User login quản lý project

Mở file tomcat-users.xml trong thư mục  ~\{Tomcat}\conf và thêm nội dung như bên dưới :

Giả sử trong trường hợp này mình đang muốn cấu hình user là admin , và pass cũng là admin

<role rolename="manager-gui"></role>
<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"></user>

  • manager-gui : Cho phép access vào giao điện HTML và trang trạng thái.
  • manager-script : Cho phép access vào interface và trang trạng thái.
  • manager-jmx : Cho phép access vào JMX proxy và trang trạng thái.
  • manager-status : Chỉ cho phép access vào trang trạng thái.

Sau đó khởi động lại Tomcat. Bật trình duyệt vào vào địa chỉ http://localhost:8080

Chọn Manager App  và login với User  / Password :  admin / admin

Sau đó bạn sẽ vào được màn hình quản lý project của Tomcat

Cấu hình lại port access

Mở file server.xml trong thư mục  ~\{Tomcat}\conf  và sửa lại cổng bạn mong muốn. VD ở đây mình đổi thành 9999

<Connector port="9999" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />

Sau đó khởi động lại Tomcat và vào vào địa chỉ http://localhost:9999 bạn sẽ vào lại được màn hình quản lý tomcat như bên trên.

Tạo file khởi tạo tomcat từ biến môi trường.

Phần này mình hay làm nhất mỗi khi cài đặt Tomcat. Trước hết bạn hãy copy và đổi tên các file bên dưới trong thư mục   ~\{Tomcat}\bin 

startup.bat  -->  tomcat-start.bat
shutdown.bat  -->  tomcat-stop.bat

Thực tế thì hai file startup.batshutdown.bat chính là hai file khởi động và kết thúc của Tomcat nhưng chúng ta bắt buộc phải đổi tên vì nó đang bị trùng tên với file Shutdown.bat của window.

Cài đặt đường dẫn  ~\{Tomcat}\bin   vào biến môi trường  PATH  ( các bạn chuột phải vào My Computer / Properties / Advance rồi set biến môi trường ).

Cài đặt mới biến môi trường  CATALINA_HOME  có giá trị là  D:\eclipse\apache-tomcat-8.5.9

Sau bước trên là xong giờ start và top Tomcat thông qua CommandLine (cmd)

>tomcat-start.bat
>tomcat-stop.bat

3. Tạo Project Tomcat cơ bản

Tạo thư mục  testJSP trong thư mục  ~\{Tomcat}\webapps  (đây là thuc mục chưa các project của Tomcat).

Trong thư mục testJSP tạo thư mục  WEB-INF

Trong thư mục  WEB-INF  tạo file  web.xml  có nôi dụng như sau :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
version="3.1" metadata-complete="true">
<display-name>Test JSP</display-name>
<description>
Test JSP
</description>
</web-app>

Trong thư mục  testJSP  tạo file  index.jsp  với nội dung đơn giản như sau :

Xin chào ! Tôi là {loop...}

Sau đó khởi động Tomcat và access địa chỉ :  http://localhost:9999/testJSP/

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments