Archive

Category Archives for "Java I/O"

Gửi nhận file với FtpClient – Các xử lý trên FTP server

Trong post này :Kết nối với server FTPLấy danh sách file trên server FTPTạo folder trên server FTPXóa folder trên server FTPGửi file lên server FTPLấy file từ server FTPXóa file trên server FTPBài tham khảo : Cài đặt môi trường Ftp và lệnh cơ bản của Ftp1. Kết nối với server FTP package com.loop.ftp;import […]

Xem chi tiết

Cấu hình log4j trong java

Tại sao lại cần đến log ? Bạn luôn nhớ rằng dù bất kỳ chương trình tốt đến thế nào cũng phải cần thông tin để bắt lỗi khi có bug xảy ra. Thông thường người ta sẽ sử dụng log để ghi lại quá trình làm việc của user, để khi có vấn đề có […]

Xem chi tiết

Nhập xuất dữ liệu với java

Xuất nhập dữ liệu luôn là những bài học đầu tiên của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Vì thế ở bài này mình sẽ giới thiệu các ví dụ xuất nhập cơ bản với java sử dụng đối tượng System.out.println() để in các thông báo ra màn hình consol.Bên cạnh đó một số […]

Xem chi tiết