Category Archives for "Java Tips"

Jan 29

So sánh String và StringBuffer

By Cuder of {Loop...} | Java Tips

Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ bên dưới để cùng so sánh String và StringBuffer. 1. Phân tích Trước hết chúng ta phần tích qua chút đoạn code bên trên. Đoạn code trên dùng 2 đối tượng String và StringBuffer để cộng 100000 string liên tục, để phân biệt về performance thì mình đã […]

Xem chi tiết