Archive

Category Archives for "Lập Trình"

Cấu hình Connection Pool trong Tomcat

Trong post trước mình đã giới thiệu về sử dụng JDBC trong Servlet kết nối Database. Thế nhưng trong thực tế việc sử dụng JDBC là rất hiếm gặp mà thay vào đó người ta sẽ sử dụng Connection Pool của Tomcat để quản lý và kết nối vào Database. Vì vậy trong bài viết […]

Xem chi tiết

Servlet kết nối Database

Việc kết nối với Database của một ứng dụng web là điều luôn cần. Trong Post này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng servlet kết nối Database sử dụng JDBC thường.1. Copy thư viện JDBCCopy thư viện Jdbc vào thư mục WEB-INF\libTên thư viên : com.mysql.jdbc_5.1.5.jarChú ý việc copy này là […]

Xem chi tiết
1

Gửi mail trong java sử dụng Gmail SMTP

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sử dụng JavaMail với server Google SMTPGửi mail với GMail via TLSGửi mail với GMail via SSL1. Các thông tin cần thiếtOutgoing Mail (SMTP) Serverrequires TLS or SSL: smtp.gmail.com (use authentication)Use Authentication: YesPort for TLS/STARTTLS: 587Port for SSL: 465Cấu hình mail server : https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=en&visit_id=1-636269110766936526-2292973163&rd=3Các gói thư viện […]

Xem chi tiết

doGet và doPost trong Servlet

Về doGet và doPost trong Servlet có thể hiểu cơ bản như sau:doGet để xử lý các request có phương thức là get ( nó chính là các url chứa tham số )doPost để xử lý các request có phương thức là post ( nó chính là request đến từ form)1. doGet trong ServletTạo file […]

Xem chi tiết

Xử lý UnZip file trong Java

1. Xử lý UnZip file cơ bảnNôi dung sampleZipFile.zip line content 1 line content 2 line content 3 line content 4 line content 5 line content 6 Tạo class SampleUnzipFile.java package com.loop.zip;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.util.zip.ZipEntry;import java.util.zip.ZipInputStream;public class SampleUnzipFile { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  ZipInputStream zipInputStream = null;  FileInputStream fileInputStream = null;  FileOutputStream […]

Xem chi tiết

Xử lý Zip file trong Java

1. Xử lý Zip file cơ bảnNôi dung sampleZipFile.txt line content 1 line content 2 line content 3 line content 4 line content 5 line content 6 Tạo class SampleZipFile.java package com.loop.zip;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.util.zip.ZipEntry;import java.util.zip.ZipOutputStream;public class SampleZipFile { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) { ZipOutputStream zipOutputStream = null; FileInputStream fileInputStream = null; try […]

Xem chi tiết