Archive

Category Archives for "Apache"

Gửi nhận file với FtpClient – Các xử lý trên FTP server

Trong post này :Kết nối với server FTPLấy danh sách file trên server FTPTạo folder trên server FTPXóa folder trên server FTPGửi file lên server FTPLấy file từ server FTPXóa file trên server FTPBài tham khảo : Cài đặt môi trường Ftp và lệnh cơ bản của Ftp1. Kết nối với server FTP package com.loop.ftp;import […]

Xem chi tiết

Cài đặt môi trường Apache và các config cơ bản

Apache là server được dùng rất phổ biến trong việc quản lý các môi trường triểu khai source code như Tomcat, PHP … Trong post này chúng ta tìm hiểu cách cài đặt Apache và một số các  cấu hình.1. Cài đặt ApacheLink download : http://ftp.jaist.ac.jp/pub/apache/httpd/Ở ví này mình download bản httpd-2.2.25-win32-x86-openssl-0.9.8y.msiỞ phần cài đặt […]

Xem chi tiết