Archive

Category Archives for "Môi Trường"
2

Cài đặt môi trường Tomcat

Bài này hướng dẫn các bạn Cài đặt môi trường Tomcat cơ bản, hướng dẫn cài đặt manual từ file source .zip của Tomcat.Link download : http://tomcat.apache.org/download-80.cgiChúng ta có thể download bản .exe để cài đặt cho đơn giản. Nhưng như vậy có nhược điểm lớn là chúng ta sẽ không quản lý được service […]

Xem chi tiết

Giới thiệu cơ bản về Eclipse

Bài này giới thiệu cơ bản với các bạn về Eclipse, cài đặt cách sử dụng, plugin … Vì eclipse là bản portable nên có thể download về và dùng ngay. Chú ý cần có môi trường JRE hoặc cài bản JDK. Link download : https://eclipse.org/downloads/Giới thiệu giao diện cơ bảnVùng 1 :Menu bar của Eclipse, vùng […]

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên CentOS

Hướng dẫn tổng hợp cài đặt trên môi trường phát triển trên CentOSJavaApacheTomcatPostgressMySqlRedmineHướng dẫn config từ package, chứ không config auto dùng các trình quản lý như YUM.Link download package :  http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/1. Cài đặt JavaCác package cần thiết: jdk-1_5_0_10-linux-i586-rpm.bin Xóa toàn bộ các version java cũ trên CentOS : # rpm -qa|grep javagcc-java-3.4.6-3java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-27jpp# rpm -e […]

Xem chi tiết