Thao tác trong Eclipse

Trong quá trình quản lý project bằng Eclipse thì chúng ta luôn sử dụng một số thao tác để tiến hành build, run hay clearn... source cho project. Vì thế bài này mình giới thiệu đến các bạn một số thao tác trong Eclipse.

Chú ý đây là những thao tác rất hay dùng.

1. Thao tác Tạo File

Để tạo file thì đơn giản bạn chỉ cần click chuột phải vào Project  -> New -> Chọn loại file cần tạo

Sau đó bạn điền tên file và OK là xong.

Thao tác trong Eclipse

Ngoài ra có thể vào File -> New

2. Thao tác Xóa File

Xóa file thì đơn giản là chọn file và delete thôi. Cài này chắc không phải lăn tăn.

3. Thao tác Rename File, Refactor Tên File, Biến

Đổi tên File

Nếu đơn giản chỉ là đổi tên file thì chỉ cần chọn File -> F2 -> đánh tên mới là xong

Refactor Tên File

Refactor là gì ?

Refactor là eclipse sẽ tự động đổi toàn bộ tên File liên quan đến file cần đổi. Tức là ví dụ class A được gọi ra ở class B, thì nếu mình refactor tên class A thì ở class B cũng được thay đổi.

Khuyến khích dùng theo cách này.

Chọn File cần refactor -> Chuột phải -> Refactor -> Rename .... -> Đổi tên mới và OK

Thao tác trong Eclipse

Refactor Tên Biến

Cách làm thì thế này : Bạn chỏ chuột vào biến -> Alt + Shift + R -> đổi tên mới và Enter là xong. Toàn bộ tên biến đó ở tất cả các class sẽ được đổi tên.

Xem hình và chú ý các ô vuông được tự động đánh dấu.

Thao tác trong Eclipse

4. Thao tác Thêm thư viện cho Project

Việc thêm thư viện cho project thì chắc chắn sẽ xảy ra trong một dự án. Vì thế bạn nên biết thêm các cách để add thư viện mới, và remove thư viện không cần thiết đi.

Thêm thư viện jar

Để thêm thư viện Jar mình thường làm theo 2 bước sau

  • Tạo thự mục chứa File jar ( thường để tên là lib ) -> copy file jar và thư viện đó.
  • Thực hiện add jar file bằng cách : chọn chuột phải file jar -> Build Path -> Add to Build Path là xong ( như hình bên dưới )
Thao tác trong Eclipse

Bỏ thư viện jar

Vào phần Referenced Libraries -> chọn chuột phải vào File jar -> Build Path ->  Remove from Build Path là xong.

Thêm thư viện ngoài , refer source code ...

Chọn Build Path -> Configure Build Path

Thao tác trong Eclipse

Source : Phần này bạn có thể add một folder source hoặc là link đến thư mục source nào đó.

Project : Tương tự như source nhưng đây là refer sang một project cùng workspace.

Libraries : chính là thao tác add file jar như trên. Nhưng có thêm mở rộng là có thể add cả Folder chứa file jar.

5. Thao tác Build source trong Project

Thông thường khi bạn có thể chọn Build Automatically để nó tự động build khi có sự thay đổi về source code.

Thế nhưng không hẳn lúc nào như thế cũng tiện vì với những dự án lớn source nhiều việc build rất mất thời gian thì bạn phải set chế độ build bằng tay thì sẽ tốt hơn.

  • Build All : Build toàn bộ project nằm trong workspace.
  • Build Project : Build project đang thao tác.
  • Clean : xóa source build cũ đi và build lại.
  • Build Automatically : tự động build.
Thao tác trong Eclipse
Thao tác trong Eclipse
Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments