Thêm thư viện trong Maven

Có vấn đề rất hay xảy ra trong khi làm việc với môi trường maven là bạn ko biết cú pháp, hay biết thêm các thư viện mới vào để phục vụ cho quá trình phát triển phẩm mềm của mình.

Ở post này thì mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất để các bạn có thểthêm thư viện trong Maven. Tất nhiên việc thêm thư viện này sẽ nằm ở file pom.xml của dự án.

1. Thư viện của maven trong project nằm ở đâu ?

Chắc các bạn đã nghe đến thuật ngữ repositories  trong Maven, đây là khái niệm chỉ các server chưa thư viện jar được lưu trữ cho config Maven.

Các thư viện này thì có thể do Maven tạo ra hay có thể do chính các công ty phát triển tự tạo ra riêng cho mình để quản lý thư viện. Các bạn cũng có thể tạo riêng server đó cho mình thông qua webdav (mình sẽ có bài hướng dẫn sau)

Thế nhưng không phải khi các bạn khai báo một thự viện trong file pom.xml thì nó vẫn nằm trên server đó, mà thực chất nó được download về local của mình tại thư mục ~{user}\.m2\repository ( các bạn có thể vào check thử )

Như vậy bạn chú ý là có thể kiểm tra các thư viện thông qua thư mục local bên trên nhé.

2. Cách thêm thư viện trong Maven

Thường thì cũng khó nhớ version cũng như tên package cần thêm vào trong pom.xml của Maven. Thế nên mình thường search luôn ở trang Maven Respository

Trang này cơ bản sẽ có đủ các cái bạn cần vì các nhà phát triển khi phát triển thư viện xong họ tường tung lên đây để người dùng có thể tìm thấy

Link : https://mvnrepository.com/

Như vậy để tìm một thư viện cần dùng bạn chỉ cần gõ tên thư viện thì nó sẽ ra luôn đoạn xml tương ứng để thêm vào file pom.xml . Nhiệm vụ của bạn chỉ việc copy nó vào file pom.xml thôi.

Ví dụ : mình search thư viện Mysql Connection

Sau khi chọn kết quả MySQL Connector thì màn hình danh sách version sẽ hiển thị ( còn rất nhiều bên dưới )

Tất nhiên mình chọn version mới nhất 6.0.5 rồi

Cái phần khoanh đỏ chính là đoạn mã cần để copy vào file pom.xml của mình.

Sau khi bạn chạy project của mình thì các bạn sẽ thấy Maven sẽ download cái thư viện này về local của mình.

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments