Nhập xuất dữ liệu với java

Xuất nhập dữ liệu luôn là những bài học đầu tiên của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Vì thế ở bài này mình sẽ giới thiệu các ví dụ xuất nhập cơ bản với java sử dụng đối tượng System.out.println() để in các thông báo ra màn hình consol.

Bên cạnh đó một số xử lý liên quan đến mảng, string , BufferString …. như cộng chuỗi, cắt chuỗi, sắp xếp mảng …

In thông báo ra màn hình, ví dụ helloworld

Tạo class HelloWorld.java

public class HelloWorld {
 /**
 * HelloWorld.java
 *
 * @param args String[]
 */
 public static void main(String[] args) {
  // print text hello world
  System.out.println("Hello World!");
 }
}

Màn hình kết quả

Hello World!

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments